تیاناز

این دمنوش از سالم ترین برگهای زیتون و در فصل مناسب تهیه شده است. بر اساس مطالعات انجام شده عمده خواص دارویی زیتون در برگ های آن نهفته است. دمنوش برگ زیتون دارای خواص و کاربردهای متعددی است…

تیاناز

این دمنوش از سالم ترین برگهای زیتون و در فصل مناسب تهیه شده است. بر اساس مطالعات انجام شده عمده خواص دارویی زیتون در برگ های آن نهفته است. دمنوش برگ زیتون دارای خواص و کاربردهای متعددی است…

تیاناز

این محصول از با کیفیت ترین روغن زیتون تهیه شده و با دیگر روغن های زیتون طبی که از پومیس تهیه می شود تفاوت اساسی دارد…