تیاناز

در بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال بدیهی است هدف از مصرف این قطره تسکین درد دندان تا رسیدن به دندانپزشک است…

تیاناز

قطره نرم کننده جرم گوش برای نرم کردن و خارج کردن جرم گوش…

تیاناز

ضد  تبخال صورت و تناسلی (ژنیتال)…